OBEC STUPNÉ

 

Obec StupnéObecný úradDHZ StupnéDS Ivana PiškuTJ StupnéCirkevŠkolstvoKultúraTuristikaPovesti

 

 

DHZ Stupné

 

"Bratia sme hasiči preto, že máme pekné uniformy, prilby a sekerky?"

"Nie, my sme hasiči preto, že sme ľudia veľkého srdca, ľudia ktorí s láskou

a veľkou obetavosťou pomáhajú blížnym, spoluobčanom, keď je ohrozený

ich život, majetok obce, mesta, či spoločnosti."

 

(Príhovor veľkej osobnosti DHZ Miroslava Schmidta, rodáka z Mošoviec, ktorý sa v 30 rokoch

minulého storočia prihovoril na členskej základni týmito slovami).

 

 

Stupnianskí hasiči mali vždy vážnosť a úctu nielen u obyvateľov obce, ale aj v okolí.

Súťažné družstvo DHZ Stupné sa ako prvé v okrese Považská Bystrica  prebojovalo v  r. 1969 na národné kolo súťažných družstiev v Martine, Košiciach a Leviciach, kde sa umiestnilo na 3. mieste.

 

V týchto tradíciách pokračuje aj nová generácia hasičov. Od r. 2002 predsedom DHZ je Peter Krajčoviech a veliteľom Miloš Hucan, ktorí svojou zanietenosťou neustále zvyšujú akcieschopnosť hasičského zboru. Tento sa pravidelne zúčastňuje okresných a pohárových súťaží hasičských družstiev.

DHZ Stupné má v súčasnosti 80 členov.

 

Okrem preventívnej a represívnej  činnosti sa členovia zúčastňujú stráženia Božieho hrobu na Veľkú noc, odprevádzaniu svojich členov na poslednej ceste a tiež poriadaním hasičských súťaže o Pohár starostu obce. Trať na ktorej sa v Stupnom preteká je už známa tým, že ju vymyslel zaslúžilý člen DHZ Bernard  Krajčoviech, a je náročná tým, že v závere trate sa beží do kopca.

 

Vždy sú ochotní pomôcť pri zabezpečovaní  kultúrnych a iných podujatí organizovaných obcou (tanečná zábava, maškarný ples a iné).

 

V r. 2007 hasiči pripravili pre všetky zbory Papradnianskej doliny oslavy sviatku sv. Floriána –patróna hasičov.

 

Predseda DHZ: Roman Krajčoviech

 

Veliteľ DHZ:     Miloš Hucan

 

Členovia výboru DHZ: Pavol Šamaj, Peter Splavec, Dušan Krajčoviech,

                        Pavol Sečník, Roman Krajčoviech, Viktor Bundzík, Peter

                        Krajčoviech, Pavol Krajčoviech, Ivan Kozáčik, Bernard

                        Krajčoviech, Pavol Krajčoviech, Juraj Hladniš, Vladimír    

                        Balej                     

 

Členovia súťažného družstva: Miloš Hucan, Roman Jánošík, Lukáš Pleško,

                        Peter Krajčoviech, Jakub Krasňan, Martin Hess, Michal Hess

                       

 

Členovia družstva veteránov: Dušan Krajčoviech,  Vojtech Karlík,

                        Roman Krajčoviech, Jozef Čamaj, Pavol Smataník, Roman 

                        Dvorský, Miloš Hucan

 

Okrem členov DHZ sú nám nápomocní aj mnohí občania, ktorí svojou činnosťou prispievajú  na fungovanie nášho zboru, preto im patrí naša vďaka, sú to:

starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva, pán Ján Šamaj,  pani Helena Karlíková, pán Anton Mišúr, pán Pavol Smataník, Urbár Stupné, Lesné spoločenstvo Žilín, firma Mayjersky a ďaľší.

 

Vďaka Vám všetkým za pomoc, lebo nikto nikdy nevie, kedy bude hasičov potrebovať či sa jedná o požiar, povodne ... Každý z nás nech si uvedomí, že v oblasti požiarnej ochrany nie je urobené nikdy dosť. Netreba Nás len kritizovať, ale treba nám aj podať pomocnú ruku, keď to potrebujeme.

 

Pri našej práci a práci členov DHZ nech nám Pán Boh pomáha!

 

Galéria:

 

 

 

 

 

 

 

HistóriaNová generáciaSúťažné družstvoVeterániDHZ SúťažAkcieÚspechyNapísali o Nás