OBEC STUPNÉ

 

Obec StupnéObecný úradDHZ StupnéDS Ivana PiškuTJ StupnéCirkevŠkolstvoKultúraTuristikaPovesti

 

 

Divadelý súbor Ivana Pišku

 

Čas strát a nálezov. Takto metaforicky by sa dala nazvať uplynulá divadelná sezóna 2009/2010 z pozície nášho súboru. Ako je už známe, v minulom roku sme navždy stratili osobnosť, ktorá plných 32 rokov viedla kroky mnohých našich ochotníkov po divadelných doskách a vtláčala pečať našim predstaveniam. Bol to on, Nezabudnuteľný Ivan Piško.

 

Sme radi, že vlaňajšou premiérou hry F.  G. Lorcu - Plánka sme mu splnili jeden z jeho posledných divadelných snov.

 

Aj keď táto strata stále bolí, život ide ďalej. Ak chceme existovať, musíme pokračovať v našej činnosti a musíme sa snažiť rozvíjať všetko to dobré, čomu nás Ivan Piško naučil.

 

Medzi nálezy v tom pozitívnom slova zmysle určite patria noví členovia nášho súboru. Nová mladá krv, ktorá je tak prepotrebná pre budúcnosť ochotníckeho divadla v našej obci.

 

Aj vďaka nim a v spolupráci s Obecným úradom Stupné sme v rámci projektu "Divadlo bez hraníc" nadviazali cezhraničnú spoluprácu s Valašským národním divadlom v Karolinke v Českej republike. Výsledok tejto spolupráce mohli vidieť naši diváci na jeseň minulého roku v podobe divadelného predstavenia "Našleháno - Našľahané" v Kultúrnom dome

 Stupné.

 

Ďaľším pozitívnym nálezom v roku 2010 boli dôstojné oslavy 75. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci. Stali sa nosným programom Stupňanského hodového jarmoku. Okrem starých harcovníkov súboru sa tu prejavili naši mladí členovia, ktorí svojim zodpovedným prístupom a tvorivým myslením obohatili toto podujatie. Zaslúžia si naše úprimné poďakovanie.

 

Treba spomenúť však i ďalšie akcie ako sú detský karneval, Deň matiek, Deň detí, Veterán tour, Mesiac úcty k starším či Mikuláš. A samozrejme tradičné vianočné pásmo,  ktoré ako každý rok dramaturgicky a režijne pripravila herečka a manažérka súboru Mgr. Daniela Balejová. Týmto som ju vlastne už predstavil aj ako novú režisérku Divadelného súboru Ivana Pišku Stupné. Za to že zobrala na svoje plecia aj údel režiséra, jej patrí naša vďaka a uznanie. Nuž toľko asi k stratám a nálezom nášho súboru v uplynulej sezóne.

 

V tej dnešnej sme si pre Vás milí diváci pripravili divadelnú hru I. Holuba - Pohreb o človeku, ktorý v túžbe zaživa prežiť svoju poslednú rozlúčku odhalí pokrivený charakter človeka a faloš, chamtivosť a pretvárku, ktorým dôveroval, ktorí mu boli blízky a ktorých mal rád.

 

 

 

 

 

 

HistóriaNaši režisériArchívÚspechyNapísali o NásAkcieCZE spolupráca