OBEC STUPNÉ

 

Obec StupnéObecný úradDHZ StupnéDS Ivana PiškuTJ StupnéCirkevObecný úradObecný úradObecný úradObecný úrad

 

 

História obce

 

Prvá písomná zmienka o Stupnom pochádza z roku 1416,  hoci morfologický vývoj obce do tohto roku nie je presne popísaný. Obec vznikla v chotári obce Jasenica a patrila panstvu Bytča.

 

Podľa  informácií v hovorenej podobe, ktoré sa tradujú z generácie na generáciu   predpokladá sa , že prví obyvatelia založili osadu pri hrade na Žeravici, ktorý vlastnil pán  hradu  Krajčo. Neskôr došlo k požiaru hradu aj obydlia poddaných a títo boli prinútení  hľadať nové miesto na vybudovanie osady a usídlili sa v miestnej časti zvanej „Spád“. Toto miesto nebolo veľmi priestranné a ako pribúdalo obyvateľov  boli títo prinútení hľadať nové miesto, kde by sa dali postaviť nové domy. Takéto miesto skutočne našli, keďže boli už vtedy pracovití odrazili v údolí tok rieky a tak získali priamo v údolí vhodné a priestranné miesto pre stavbu väčšej obce. Na toto miesto sa aj presťahovali – prestúpili. Dali tak základ nielen väčšej dedine ale aj jej menu Stupné.

 

Neskôr došlo ku klčovaniu okolitých porastov a obyvtelia si rozširovali priestor na obrábanie pôdy . Tak vznikli miestne časti ako Kopánky, Hole, Dlhé, Záhumnie, Pernajov. Posledným majiteľom dediny  bola barónka Poperová z Bytče.  Určitý čas patrila dedina  i rodu Politzerovcov a ďalšími spolumajiteľmi bol tiež rod Marmostein, Velič a rodina Majerských.

 

V prvopočiatkoch pracovali ľudia na pánskom, žili veľmi biedne a živili sa hlavne lovom rýb, ulovenými drobnými zvieratami a potravinami vypestovanými na malých  prílesných políčkach. Prvé údaje, ktoré hovoria o počte domov sú z roku 1598, kedy v bolo  v obci 24 domov a 1 mlyn. Uvádza sa , že v roku 1784 mala obec Stupné už 396 obyvateľov,  v roku 1828 to bolo 552 obyvateľov. Zvyšovaním počtu obyvateľov nastáva rozvoj obce po duchovnej aj materiálnej stránke. 

 

V  roku 1901 bola postavená 1-triedna základná cirkevná škola, ktorá bola asanovaná v roku 1982, zachovali sa len dobové fotografie. Do roku 1940 bol v obci 1 mlyn, 2 stolárske dielne, 2 kováčske dielne, 1 kolár a píla na porez guľatiny. 

 

Pretože obec neposkytovala dostatok obživy, boli obyvatelia nútení odchádzať za zárobkami mimo domova a to hlavne ako robotníci do Maďarska, Nemecka, Rakúska, Francúzska a mnoho sa ich vysťahovalo do Ameriky a Kanady.

 

Najviac obyvateľov  853 mala obec v roku 1970, ale tým, že nebola spádovou  výstavba nových rodinných domov bola obmedzovaná  a mladí ľudia sa z obce odsťahúvali do bytov do okresného mesta Považská Bystrica.

 

Požiarna zbrojnica bola postavená v roku 1953, priestory starej slúžili zároveň ako učebňa i kultúrny dom. V rokoch 1980 – 1982 sa v obci stavala nová kaplnka, ktorá je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii. V priestoroch novej kaplnky je umiestnená kultúrna pamiatka z roku 1805, drevená socha Sedembolestnej Panny Márie.

 

V rokoch 1974 sa začalo s výstavbou novej základnej školy – dvojtriednej, ktorá bola v roku 1987 prerobená na materskú školu. Obecný úrad Stupné sídli v priestoroch kultúrneho domu, ktorý sa začal stavať v roku 1968 postupne, po etapách a dokončený bol v roku 1978.

 

Galéria:

     

 

 

 

 

 

HistóriaSúčasnosťSymboly obceMapa obceHymna obceNapísali o Nás