OBEC STUPNÉ

 

Obec StupnéObecný úradDHZ StupnéDS Ivana PiškuTJ StupnéCirkevŠkolstvoKultúraTuristikaPovesti

 

 

Symboly obce

 

Erb obce Stupné

 

Stupné vystupuje v archívnych dokumentoch od roku 1416 najskôr pod názvom Stupiczna, od roku 1467 Stwpna. Obec sa vyvinula v chotári obce Jasenica. Obyvateľstvo sa živilo prevažne poľnohospodárstvom a prácou v lesoch.

           

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce.

 

Z histórie obce poznáme tri pečatidlá, používané v administratíve obce.

Pečať, vytvorená najstarším pečatidlom sa zachovala na dokumente z roku 1784. Jej kruhopis znie: SIGLIUM.PAGI.STUPNE.

– t.j. pečať obce Stupné. V strede pečatného poľa je zobrazený stojaci býk.

 

Použitie mladšieho pečatidla je doložené na dokumente z roku 1880. Jeho kruhopis je už maďarský SZTUPNE KÖZSÉG PECSÉETJE – pečať obce Stupné.

 

V najmladšom pečatidle resp. už v gumenej pečiatke, ktorej odtlačky sa zachovali  z rokov 1886 – 1887 je zopakovaný rovnaký motív, kruhopis je tiež maďarský a znie:

KIS-KÉZSÉG.TRENCSÉN-MEGYE VÁG BESZTERCZEI JÁRÁS.

 t.j. Stupné, dedinka, Trenčianska stolica, Považskobystrický okres.

 

Hoci samotný historický pečatný motív je z heraldického hľadiska prijateľný, na želanie obce bol obohatený o motív oráča, vrchu a vychádzajúceho slnka. Motív pripomína miestnu tradíciu, podľa ktorej oráč orie lán pod vrchom Žeravica na mieste, kde podľa  povesti bola pôvodná obec, ktorá sa odtiaľ presťahovala na súčasné miesto.

 

 

 Erb obce Stupné má teda túto podobu:

 

 

 

V modrom štíte zlaté slnko striedavých lúčov vychádzajúce vpravo spoza vysokého zeleného vrchu, pred ktorým obrátený striebrom odetý oráč orie zlatým pluhom so striebornou radlicou  a strieborným  koliekom, ťahaným strieborným zlatokopytým  a striebrorohým volom v zlatom postroji.

 

 

 

 

 

Vlajka obce Stupné 

 

 

     Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej

     (2/8), žltej (1/8), zelenej (2/8), žltej (1/8), a bielej (2/8).  

     Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi,  t.j.

     dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

 

 

 

 

Pečať obce Stupné

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC STUPNé. Pečať má  priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

 

Zástava obce Stupné

Má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že  zástava môže byť aj dlhšia.

 

 

Štandarda starostu obce Stupné

Má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie.

Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce.

Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

 

 

 

 

 

 

 

HistóriaSúčasnosťSymboly obceMapa obceHymna obceNapísali o Nás